بیانیه های مرکز مقاومت بسیج
يكشنبه 13 بهمن 1398 بیانیه مرکز مقاومت بسیج سازمان در ارتباط با تحریم جناب آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران متن بیانیه
بيشتر
login