دست نوشته های مقاومت
پایی که جا ماند

نویسنده: سید ناصر حسینی‌پور

سید ناصر حسینی‌پور کتاب «پایی که جا ماند» را به ولید فرحان، شکنجه‌گری که از هیچ فرصتی برای آزار و اذیت او غافل نمی‌ماند تقدیم کرده است. شکنجه‌گری که او را مجبور به دویدن بر روی یک پا می‌کند، او را مجبور به ساعت‌ها خیره شدن به آفتاب می‌کند و برای بیرون کشیدن اطلاعات از ناصر با کابل به جان او می‌افتد.

تقریظ رهبر انقلاب

بسمه‌تعالی
تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده‌ام که صحنه‌های اسارت مردان ما در چنگال نامردمانِ بعثی عراق را، آن چنان که در این کتاب است به تصویر کشیده باشد. این یک روایتِ استثنائی از حوادث تکان‌دهنده‌ئی است که از سوئی صبر و پایداری و عظمت روحیِ جوانمردانِ ما را، و از سوئی دیگر پَستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده میگذارد و او را مبهوت میکند . . احساس خواننده، از یک سو: شگفتی و تحسین و احساس عزت است، و از سوی دیگر: غم و خشم و نفرت. 2/6/91
کارهای لازم:
-
ترجمه‌ی سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی.
-
درود و سلام به خانواده‌ی مجاهد و مقاوم حسینی

بيشتر
login