دست نوشته های مقاومت
پیشانی شیشه ای

نویسنده: محمد طیب

مجموعه چهار داستان کوتاه در ارتباط با جنگ است .که یکی از آنها «خط خطا» نام دارد. پزشکی که در یکی از بیمارستان‌ها مشغول کار است روزی با جوانی روبه‌رو می‌شود که بر اثر سانحه تصادف به بیمارستان منتقل شده است .پزشک درمی‌یابد که او یکی از دانشجویان سابقش به نام حمید است . او به یاد می‌آورد که حمید از او خواسته بود که وساطت کرده تا برای بازدید جبهه‌ها برود .اما مادر راضی نمی‌شود .اکنون، پس از گذشت چندی از آن واقعه...

تقریظ رهبر انقلاب

                                                                                                                                      

بسم الله الرحمن الرحیم
ـ در 9/11/69 مطالعه شد.
یکی دو نوشته‌ی آن بسیار خوب و همه مجموعاً یکی از آثار خوب است

بيشتر
login